Schone lei is niet voor iedereen vanzelfsprekend

In de WSNP is geen pretje

Eén op de drie huwelijken lopen tegenwoordig stuk. Er zijn meerdere redenen waarom een huwelijk op de klippen loopt, maar de belangrijkste reden is toch wel geld. Wanneer er in een huwelijk problematische schulden ontstaan en de echtelijke woning daarna met een verlies wordt verkocht kan het zomaar zijn dat één of beide ex echtelieden in de WSNP belandt. Dat is geen pretje; jouw schulden worden weliswaar afgelost na overleg met de schuldeisers, maar jijzelf zit een aantal jaren behoorlijk in de rats. Je hebt weinig te besteden en veel geld voor luxe zaken is er niet over. Het komt dan ook voor veel mensen als een verhoring van hun diepste wens wanneer er sprake is van een ‘schone lei’. Dit houdt in dat de resterende schulden worden kwijtgescholden en dat je opnieuw mag gaan beginnen zonder dat er beslag op je loon wordt gelegd. Een dergelijk verzoek kan echter ook worden afgewezen.

Waarom de gemeente Breda zo streng kan zijn

Wanneer jij in de WSNP zit kan het zomaar zijn dat de gemeente Breda besluit om geen schone lei toe te kennen. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat jij in hun ogen niet goed genoeg hebt gezocht naar een baan met een inkomen wat hoog genoeg is om van te kunnen leven. Wanneer jij door omstandigheden niet aan die eis kon voldoen is het goed om te kijken wat een advocaat Breda voor jou kan betekenen. Deze kan bijvoorbeeld bepleiten dat het voor jou te zwaar was om én de zorg voor de kinderen én een fulltime baan te kunnen onderhouden. Wanneer jouw aanvraag wordt afgewezen om een reden die volgens jou niet legitiem is kan jij via een advocaat alsnog je gelijk krijgen.